Geïntegreerde vloerliggers

Geïntegreerde vloerliggers bieden vele voordelen. De productiekosten en brandwerende behandeling zijn lager. Er kan lichter worden gebouwd. Er zijn geen belemmeringen bij technische installaties. En zeer belangrijk: door geïntegreerde vloerliggers toe te passen, kan de totale hoogte van een gebouw tot enkele meters lager uitvallen. Er kan dus ook gekozen worden extra verdiepingen te realiseren, zonder de voorgeschreven hoogte te overschrijden. Een enorm voordeel dus in de totale exploitatie.

Geïntegreerde vloerliggers